Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ZGODOVINA ZGODOVINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KRAJI KRAJI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KMETIJSTVO KMETIJSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na TURIZEM TURIZEM Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MESTO FORME VIVE MESTO FORME VIVE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINA V ŠTEVILKAH OBČINA V ŠTEVILKAH Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZLOŽENKE ZLOŽENKE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZEMLJEVIDI ZEMLJEVIDI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
GOSPODARSTVO
Gospodarstvo v občini

 

 
Gospodarstvo občine je razvojno naravnano. Večina gospodarskih družb je locirana na območju Poslovne cone Ravne ter na območju bivše Železarne Ravne. V občini je v letu 2012 delovalo 212 gospodarskih družb, med katerimi so prevladovala mikro podjetja (189 oziroma 89,2%). V občini je bilo registriranih 10 srednjih in velikih podjetij, ki predstavljajo 4,7% vseh družb. V primerjavi z letom 2000 je število srednjih in velikih podjetij upadlo (za 37,5%). Po številu prevladujejo podjetja s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (51), ki zaposlujejo 4,2% vseh zaposlenih. Največji delež zaposlenih je v predelovalnih dejavnostih (74%), na področju katerih deluje 48 podjetij Gospodarske družbe na območju občine Ravne so v letu 2012 ustvarile za 505.802.000 EUR čistih prihodkov od prodaje, oziroma 31,6% vseh čistih prihodkov od prodaje na območju Koroške regije, s čimer so tudi najuspešnejše v regiji. Ravenska podjetja po drugi strani zaposlujejo 27,6 % vseh zaposlenih v družbah v Koroški regiji.
 
Ekonomska moč prebivalcev občine je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011, kljub rasti plač, nekoliko upadla, saj rast plač ni sledila rasti cen življenjskih stroškov. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v gospodarskih družbah na območju občine Ravne na Koroškem je znašala 1.466 EUR (v letu 2011 1.458 EUR), kar pomeni 0,55% dvig. Povprečna letna inflacija v letu 2012 je bila 2,6%. Zaposleni v družbah v občini Ravne so v letu 2012 zaslužili več od koroškega povprečja (1.353 EUR) in tudi več od slovenskega povprečja (1.436 EUR).  
 
Tradicija gospodarstva v občini je izvozna usmerjenost. Gospodarske družbe na območju občine Ravne so v letu 2012 49,8% prihodkov od prodaje ustvarile na tujih trgih. Na slovenskem nivoju je izvoz v letu 2012 zabeležil skromno rast v višini 0,3%, kar je posledica poslabšanja razmer v mednarodnem okolju.
 
Neto poslovni izid gospodarskih družb v občini je pozitiven. V letu 2012 je znašal 5.974.000 EUR, kar je 61% manj kot v letu 2011. Čista izguba poslovnega leta gospodarskih družb je v primerjavi z letom 2011 narasla, medtem ko je čisti dobiček upadel. Ta je v letu 2012 znašal 12.409.000 EUR, kar predstavlja 20,9% dobička vseh gospodarskih družb.  
 
Dodana vrednost na zaposlenega v občini Ravne je bila v letu 2012 34.129 EUR, v Sloveniji je bila 38.006 EUR, na območju celotne Koroške pa 32.777 EUR in je bila za 2,3% nižja kot v letu 2011.
 
Stopnja brezposelnosti v občini Ravne na Koroškem je bila v februarju 2013 15,2%.
 
Podjetniki
 
Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. V letu 2012 je bilo v Občini Ravne na Koroškem 366 samostojnih podjetnikov, ki so zaposlovali 254 ljudi in ustvarili za 27.588.000 EUR čistih prihodkov od prodaje. Število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih se je v letu 2012, glede na leto 2011, na območju Koroške povečalo za 2,7%. Neto izid poslovnega leta samostojnih podjetnikov v letu 2012 je znašal 3.283.000 EUR in se je za razliko od poslovnega izida družb v primerjavi z letom 2012 povečal in sicer za 34,33%.
 
 
Vir: AJPES, UMAR; SURS, ZRSZ

 
VSEBINE
Gospodarstvo v občini
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba