Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ZGODOVINA ZGODOVINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KRAJI KRAJI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KMETIJSTVO KMETIJSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na TURIZEM TURIZEM Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MESTO FORME VIVE MESTO FORME VIVE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINA V ŠTEVILKAH OBČINA V ŠTEVILKAH Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZLOŽENKE ZLOŽENKE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZEMLJEVIDI ZEMLJEVIDI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
GOSPODARSTVO
Gospodarstvo v občini

Gospodarstvo občine je razvojno naravnano, s preoblikovanjem iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Večina gospodarskih družb je locirana na območju Poslovne cone Ravne ter na območju bivše Železarne Ravne. V občini je v letu 2016 delovalo 238 gospodarskih družb in 279 podjetnikov, največji delež zaposlenih je v predelovalnih dejavnostih. Opazna je rast malega gospodarstva na področju trgovine, predelovalnih dejavnosti in gostinstva.Tradicija gospodarstva v občini je izvozna usmerjenost.  

Podatki o gospodarskih dejavnostih:

 

Število podjetij

Prihodek v 1000 EUR

Število oseb, ki delajo

2014

2015

2014

2015

2014

2015

820

843

511687

512445

4678

4709

 

 

Stopnja brezposelnosti – 1. 7. 2017

 

Delovno aktivno prebivalstvo

Zaposlene osebe

Samozaposlene osebe

Kmetje

Stopnja registrirane brezposelnosti

5081

4705

376

59

8,8

 

 

Prenočitvene zmogljivosti – 1. 1. 2017

 

Vrsta objekta

Število objektov

Število sob

Zmogljivosti

-   ležišča skupaj

Zmogljivosti

-   stalna ležišča

Skupine nastanitvenih objektov - SKUPAJ

---

44

141

125

Hoteli in podobni nastanitveni objekti

1

17

39

33

Ostali nastanitveni objekti

---

27

102

92

 

 

Število turistov in nočitev – leto 2016

 

Število sob

   Zmoglj.

-

ležišča- SKUPAJ

   Zmoglj.

-

ležišča- STALNA

Prihodi turistov

-

SKUPAJ

Prihodi turistov

-

DOMAČI

Prihodi turistov

-

TUJI

Prenoč.

turistov

-

SKUPAJ

Prenoč.

turistov

-

DOMAČI

Prenoč.

turistov

-

TUJI

44

141

125

2774

1428

1346

6051

3347

2704

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

 
 
 

 
VSEBINE
Gospodarstvo v občini
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba