Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ZGODOVINA ZGODOVINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KRAJI KRAJI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KMETIJSTVO KMETIJSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na TURIZEM TURIZEM Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MESTO FORME VIVE MESTO FORME VIVE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINA V ŠTEVILKAH OBČINA V ŠTEVILKAH Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZLOŽENKE ZLOŽENKE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZEMLJEVIDI ZEMLJEVIDI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
KRAJI
Strojnska Reka

Stražišče, Tolsti vrh in Zelenbreg so zeleni samci, katerih pobočja se stekajo ob potoku Reka. Ob naravnem stičišču teh hribov in dolinic med njimi se je v sedemdesetih letih 20. stoletja razcvetelo strnjeno delavsko naselje. Danes je naselje z okolico kot ožji del Občine Ravne na Koroškem organizirano v Krajevno skupnost Strojnska Reka.

 

Na okoliškem hribovitem svetu so raztresene posamezne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. Osrednje mesto zavzema hiša, ob njej pa so skedenj s hlevom in kašča. Tudi v mir kmečkega dvorišča pa je segel duh sodobnega časa in tradicionalno arhitekturo so nadomestili z moderno novogradnjo. Med izjeme štejemo nemalo ohranjenih lesenih kašč, ki so bila praviloma samostojna gospodarska poslopja, namenjena hrambi žita, moke mesa in tudi mošta. Funkcionalno oblikovane lesene stavbe so zanimivi tesarski izdelki, marsikje z izjemnimi umetelnimi okrasnimi elementi. Ob vsaki domačiji je tudi vrt z zelenjavo, zelišči in rožami.

 

Območje je polno naravnih in arheoloških znamenitosti, z nahajališčem mineralov in utrjeno naselbino železnodobne poselitve teh krajev. Skozenj se vije Cesta mošta. Turistična trasa vodi po kmetijah, kjer je mogoče preizku

siti sadjevec koroški mošt, ki je zaščitni znak koroških domačij.

 

Mladinski dom v Strojnski Reki je bil s prostovoljnim delom zgrajen v šestdesetih letih 20. stoletja. Danes je obnovljen in je središče kulturnega, športnega in družabnega življenja v kraju. Z okoliškimi športnimi in otroškim igriščem nudi možnost za kakovostno in zdravo preživljanja prostega časa. V kraju deluje Mešani pevski zbor Ludvika Viternika, tu je knjižnica oz. izposojevališče Koroške osrednje knjižnice. V domačiji pri Meležniku se je leta 1917 rodil slovenski prevajalec in skrbnik slovenskega jezika profesor Janez Gradišnik. Na steni domačije priča o tem spominska plošča.

 

 
VSEBINE
Strojnska Reka
Ločnica vsebin
Strojna
Ločnica vsebin
Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Kotlje
Ločnica vsebin
Dobja vas
Ločnica vsebin
Dobrije
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba