Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
Obvestila
Obvestilo - žive meje

LASTNIKOM ZEMLJIŠČ OB  OBČINSKIH CESTAH IN PLOČNIKIH (JAVNIH PROMETNIH POVRŠINAH) OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

Zadeva: OBVESTILO

Spoštovani!

Medobčinski inšpektorat Koroške opozarja vse lastnike zemljišč ob občinskih cestah in pločnikih (ob javnih prometnih površinah), da poskrbijo za redno vzdrževanje svojih živih mej oz. drugega rastlinja na način, da se ne ogroža varnost udeležencev cestnega prometa.

47. člen Odloka o občinskih cestah (Ur. list RS, št. 99/99) v 1. odstavku določa, da je prepovedano začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti ali zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil. Z 6. točko 2. odstavka istega člena odloka je določeno, da je prepovedano predvsem postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na cesti ali ob njej les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost.

9. člen Odloka o varstvu javnega reda v Občini Ravne na Koroškem (Ur. list RS, št. 106/08) z 2. točko določa, da je zaradi zagotavljanja varstva ljudi prepovedano imeti ob javnih cestah nasipe, ograje, žive meje, drevesa ali druge rastline in predmete v stanju, da ovirajo ali ogrožajo prometno varnost oziroma posegajo v cestno telo.

Vsi lastniki zemljišč ob javni prometni površini ste dolžni poskrbeti, da žive meje (oz. drugo rastlinje) iz vašega zemljišča ne segajo na javno prometno površino in da ne ovirajo cestnega prometa (avtomobilov, peščev, kolesarjev …) oziroma poslabšajo preglednosti ceste!

Glede na navedeno pozivamo občane Občine Ravne na Koroškem, da obrežete svoje žive meje oz. drugo rastlinje ob javnih prometnih površinah na primeren način in jih nato tako tudi redno vzdržujete!

Lep pozdrav!

mag. Janez CEHNER

Inšpektor II

 
VSEBINE
Obvestilo - žive meje
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Inšpektorji
Ločnica kategorij
Obvestila
Ločnica kategorij
Dokumenti
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba