Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
PRORAČUN
Zaključni račun za leto 2016

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2016


Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/2013 popr.) 101/13in 55/15-ZFisP)  in 102. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 20. redni seji, dne 5.4.2017 sprejel ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2016.


                                                                                                                Župan

                                                                                        Občine Ravne na Koroškem

                                                                                                    dr. Tomaž Rožen

Splošni del zaključnega računa 51.38 kB
Posebni del zaključnega računa 207.25 kB
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2016 28.44 kB
Zaključni račun proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2016-obrazložitve 880.88 kB
 
VSEBINE
Zaključni račun za leto 2016
Ločnica vsebin
Proračun Občine Ravne Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Rebalans proračuna občine za leto 2016
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba