Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
OBČINSKA UPRAVA
Seznam vseh zaposlenih in kontaktni podatki

 

DIREKTORICA

Anita POTOČNIK SLIVNIK
(02) 8216024
anita.slivnik@ravne.si

                      
URAD ŽUPANA

Vojko MOȈNIK
(02) 8216013
vojko.mocnik@ravne.si

Andreja JEZERNIK      
(02) 8216011
andreja.jezernik@ravne.si

Sonja GARMUT - tajništvo župana
(02) 8216009
sonja.garmut@ravne.si 

Janja BLATNIK
(02) 8216017
janja.blatnik@ravne.si 

Vojko BELAJ

(02) 821 6020

vojko.belaj@ravne.si

 

URAD ZA OPERATIVNE IN SPLOŠNE ZADEVE    

mag. Katja BURJA KOTNIK - vodja urada
(02) 8216015
katja.burja@ravne.si 

mag. Marija VRHOVNIK ȈAS
(02) 8216007
marija.vrhovnik@ravne.si

Darja ȈEPIN 
(02) 8216022
darja.cepin@ravne.si 

Mateja BRANKOVIȈ 
(02) 8216023
mateja.brankovic@ravne.si

Irena DOŠEN  
(02) 8216036
irena.dosen@ravne.si

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Bojan MEDVED - vodja urada 
(02) 8216014
bojan.medved@ravne.si 

 mag. Rajko HOVNIK 
(02) 8216008
rajko.hovnik@ravne.si 


URAD ZA PRORAȈUN IN FINANCE        

Dagmar GORINŠEK - vodja urada   
(02) 8216028
dagmar.gorinsek@ravne.si

Damjan HOVNIK 
(02) 8216019
damjan.hovnik@ravne.si

Dušanka JAVORNIK 
(02) 8216027
dusanka.javornik@ravne.si

Bojana POLAJNER
(02) 8216026
bojana.polajner@ravne.si


 

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE

MEDOBČINSKI URAD ZA PRIPRAVO RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PROJEKTOV S PODROČJA JAVNIH SLUŽB     

Sabina HRAŠAN
(02) 821 6031
sabina.hrasan@ravne.si

Darko ŠULER 
(02) 821 6018
darko.suler@ravne.si

Eva JEROMEL

(02) 824 6119

eva.jeromel@prevalje.si

 

Andrejka BREZNIK

(02) 827 9354

andreja.breznik@mezica.si

 

Milan KRIVOGRAD

(02) 827 9358

milan.krivograd@mezica.si

 

Mateja MEŠNJAK

(02) 827 9357

mateja.mesnjak@mezica.si

 

Nada VAČUN

(02) 870 4812

nada.vacun@crna.si

 

MEDOBČINSKO REDARSTVO OBČIN MEŽIŠKE DOLINE

Irena DOŠEN  - vodja medobčinskega redarstva
(02) 821 6036
irena.dosen@ravne.si

Aleksander HOČEVAR - redar
(02) 821 6016
aleksander.hocevar@ravne.si  

 
VSEBINE
Seznam vseh zaposlenih in kontaktni podatki
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Urad župana
Ločnica kategorij
Urad za operativne in splošne zadeve
Ločnica kategorij
Urad za razvoj in investicije
Ločnica kategorij
Urad za proračun in finance
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba