Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
PODŽUPAN
ALJAŽ VERHOVNIK, PODŽUPAN

ALJAŽ VERHOVNIK

Rojen sem 23. 5. 1990 in živim v osrednjem delu Raven na Koroškem, v Trgu. Osnovno šolo sem obiskoval na Javorniku, nato pa sem maturiral na ravenski gimnaziji. Dokončano imam tudi nižjo glasbeno šolo na Javorniku. Leta 2014 sem na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici pridobil naziv diplomirani pravnik (UN). Trenutno sem študent magistrskega študija Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Aktivno sem vključen v delovanje nevladnih organizacij. Od ustanovitve (leta 2011) vodim Mladinski svet Ravne na Koroškem. Poleg tega sem član Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj (kjer delujem kot tajnik), Združenja borcev za vrednote NOB Ravne na Koroškem, Združenja veteranov vojne za Slovenijo območja Mežiške doline in Zgodovinskega društva Koroške. V prostem času se ukvarjam z glasbo, zato sem ponosen, da sem član Pihalnega orkestra železarjev Ravne. Sem tudi predsednik Mladinske komisije ZZB NOB Slovenije.

Svojo politično pot sem pričel dokaj zgodaj. V prejšnjem sklicu občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem sem opravljal funkcijo občinskega svetnika in podpredsednika odbora za proračun in finance. Dve leti sem bil tudi predsednik sveta javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej.

Zavedam se, da je delo podžupana velika odgovornost. Menim, da mora biti podžupan dostopen vsakomur, biti povezovalen in strpen, predvsem pa delovati v smeri razvoja naše občine. Kot podžupan pokrivam splošno področje delovanja Občine Ravne na Koroškem.

Za občane sem dosegljiv vsak petek med 8. in 10. uro v prostorih občine Ravne, izven tega termina pa po predhodnem dogovoru s tajništvom ali po el. pošti aljaz.verhovnik@gmail.com.

 
VSEBINE
ALJAŽ VERHOVNIK, PODŽUPAN
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba