Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
ŽUPAN
dr. Tomaž ROŽEN, župan

Dr. Tomaž Rožen rojen 20.10.1972 v Slovenj Gradcu. Sem poročen in oče sina Tineta in hčerk Anje ter Julije. Živim v Kotljah na Koroškem v dvostanovanjski hiši.

IZOBRAŽEVANJE
Osnovno šolo sem zaključil na Javorniku v OŠ Koroški Jeklarji (leta 1987). Srednjo šolo – zdajšnjo gimnazijo na Ravnah sem zaključi leta 1991. Zaključil Ekonomsko fakulteto v Ljubljani z izobrazbo univerzitetni diplomirani ekonomist leta 1998. Podiplomski študij zaključil na isti fakulteti z nazivom magister ekonomskih znanosti leta 2002. Del podiplomskega študija sem opravljal v Angliji. Za svoje magistrsko delo sem leta 2003 dobil posebno strokovno priznanje za najboljše magistrsko delo leta 2003 s področja trženja in naziv »Marketinški up«. V srednji šoli in na fakulteti sem bil prejemnik Zoisove štipendije, pri študiju v Angliji pa Erasmus štipendist.

JAVNE FUNKCIJE
V študentskih letih sem se vključil v delovanje Kluba koroških študentov, ki sem mu predsedoval od leta 1995 do 1998. V Klubu koroških študentov smo v tistem obdobju izpeljali večje število projektov in tako ustvarjali študentsko dogajanje. Velik del aktivnosti smo iz Ljubljane in Maribora prenesli na Koroško. Kot študent sem poleg aktivnega vodenja študentskega kluba opravljal tud študentska dela pri podjetjih Revoz d.d., Interdiskont d.o.o. in Slovenagent d.o.o., kjer sem pridobival svoje prve delovne izkušnje.

Leta 2002 sem se vključil v lokalno politiko v Občini Ravne na Koroškem. S svojo ekipo smo dosegli dober volilni rezultat in tako sem prevzel funkcijo občinskega svetnika in podžupana Občine Ravne na Koroškem. V mandatu 2002-2006 sem tako opravljal funkcijo podžupana za področje družbenih dejavnosti. Opravljal sem določene naloge in sodeloval pri večjem številu projektov. Sem tudi član uredniškega odbora Ravenskih razgledov.

Na istih volitvah sem bil izvoljen tudi za člana krajevne skupnosti Kotlje, kjer sem aktivno delal pretekla 4 leta. Kot podžupan sem vodil gradbene odbore, komisije za javne razpise, programske odbore, občasno nadomeščal župana, opravljal protokolarne naloge in bil aktiven občinski svetnik.

POKLIC IN DELO
V letu 1999 sem soustanovil podjetje Eurosplet d.o.o. katerega direktor sem še danes. Podjetje je imelo do 10 zaposlenih in se ukvarja s storitveno dejavnostjo posredovanja študentskih del –študentski servis. Poleg tega se je podjetje ukvarjalo s podjetniškim svetovanjem, gostinstvom, računalništvom in trgovino. V letu 2006 je v podjetju zaposlenih 6 ljudi.

Leta 2001 sem opravil izpit za podjetniškega svetovalca v okviru PCMG in Zavoda za zaposlovanje. Tako sem deloval v okviru svojega podjetja kot podjetniški svetovalec pri izdelavi poslovnih načrtov, tržnih načrtov in investicijkih elaboratov. Pripravljal sem tudi predavanja za podjetnike na temo trženja za Podjetniški center Slovenj Gradec.

 
VSEBINE
dr. Tomaž ROŽEN, župan
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Županov koledar
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba