Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
MEDOBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE

MEDOBČINSKI URAD ZA PRIPRAVO RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PROJEKTOV S PODROČJA JAVNIH SLUŽB     

Sabina HRAŠAN
(02) 821 6031
sabina.hrasan@ravne.si

Darko ŠULER 
(02) 821 6018
darko.suler@ravne.si

Eva JEROMEL

(02) 824 6119

eva.jeromel@prevalje.si

 

Andrejka BREZNIK

(02) 827 9354

andreja.breznik@mezica.si

 

Milan KRIVOGRAD

(02) 827 9358

milan.krivograd@mezica.si

 

Mateja MEŠNJAK

(02) 827 9357

mateja.mesnjak@mezica.si

 

Nada VAČUN

(02) 870 4812

nada.vacun@crna.si

 

MEDOBČINSKO REDARSTVO OBČIN MEŽIŠKE DOLINE

Irena DOŠEN  - vodja medobčinskega redarstva
(02) 821 6036
irena.dosen@ravne.si

Aleksander HOČEVAR - redar
(02) 821 6016
aleksander.hocevar@ravne.si  

 

 
VSEBINE
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Medobčinsko redarstvo
Ločnica kategorij
Medobčinska priprava projektov
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba