Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
JAVNA NAROČILA
Ureditev otroških igrišč

Naročnik Občina Ravne na Koroškem vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.

Objava na Portalu JN, dne 13.6.2017, št. objave JN005899/2017-W01.

Razpisna dokumentacija 133.09 kB
Popisi del 78.34 kB
Pregledna situacija ureditve - Gramoznica 416.13 kB
Pregledna situacija ureditve - Kotlje 1,673.87 kB
 
VSEBINE
Izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ravne na Koroškem v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba