Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
JAVNA NAROČILA
Urbana ureditev Mežiške doline

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz priložene razpisne dokumentacije.

Objava na Portalu JN, dne 10.5.2017, številka JN004870/2017-W01.


Razpisna dokumentacija - popravek, dne 16.5.2017 133.09 kB
Popisi del - sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4 174.59 kB
Skica Pumptrack poligona (asfaltiranega) 396.49 kB
 
VSEBINE
Izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ravne na Koroškem v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba