Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
JAVNA NAROČILA
Večnamenska dvorana OŠ Koroški jeklarji-podružnica Kotlje

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe.

Za oddajo naročila se v skladu ZJN-3 izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil  14. 03. 2017 pod št. JN001861/2017-B01.

Priloge:

1 - Razpisna dokumentacija (popravek 10.4.2017) 186.24 kB
2 - Tehnično poročilo 1,457.15 kB
3 - ESPD - Dvorana Kotlje 5.43 kB
4 - Navodila za uporabo in pripravo ESPD 1,424.32 kB
5 - Skupna rekapitulacija 168.96 kB
6 - Gradbeno obrtniška dela (popravek 27.3.2017) 321.54 kB
7 - Strojne instalacije 470.02 kB
8 - Elektro instalacije 375.30 kB
9 - Oprema 129.02 kB
10 - PZI - Arhitektura 1,838.34 kB
11 - PZI - Strojne instalacije 3,234.42 kB
12 - PZI - Elektro instalacije 5,900.11 kB
13 - Shema stavbnega pohištva 988.08 kB
Vprašanja in odgovori na PJN 18.64 kB
 
VSEBINE

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba