Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
JAVNE RAZGRNITVE
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu BR 09 - 1. faza
Javno naznanilo 333.80 kB
Načrt parcelacije 357.18 kB
Prikaz ureditev za obrambo pred naravnimi nesrečami, požarom 1,020.99 kB
Varovanje okolja, naravnih virov in narave 1,047.66 kB
Potek omrežij in infrastrukture 796.95 kB
Zazidalna oz. ureditvena situacija 1,214.55 kB
Območje OPPN 316.73 kB
Izsek iz OPN 1,417.00 kB
Dopolnjen osnutek odloka 211.46 kB
Povzetek za javnost 264.70 kB
Obrazložitev 218.62 kB
 
VSEBINE

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba