Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
JAVNI RAZPISI IN POZIVI
Javni poziv - študentsko delo
 JAVNI POZIV

 


Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. in Občina Ravne na Koroškem bosta v letu 2017 z namenom spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic izvedla projekt »Počitniško delo«. Projekt zajema opravljanje del na področju urejanja javnih površin v Občini Ravne na Koroškem, kot so pometanje, pleskanje ograj, čiščenje poti in opravljanje drugih podobnih del.


Projekt se bo izvajal v času šolskih oziroma študentskih počitnic, tj. od 1. 7.2017 do 30. 9. 2017.

 

Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo dijaki, praviloma starejši od 18 let, in študentje, ki imajo bivališče v Občini Ravne na Koroškem.

 

Za opravljanje del so predvideni štirje (4) dijaki oziroma študenti na teden. Posamezni dijak oziroma študent bo lahko na podlagi tega poziva opravil praviloma 40 ur.

 

Delo bo plačano v višini 4,00 evre neto na uro.

 

Od dijakov oziroma študentov se zahteva:

 

- urejen status dijaka oziroma študenta,

- poštenost,

- zanesljivost ter

- zainteresiranost za opravljanje tovrstnih del.

 

Vse dijake in študente, ki ste zainteresirani za opravljanje tovrstnega dela in za to tudi izpolnjujete zahtevane pogoje, pozivamo, da izpolnite prijavnico, ki je priloga tega poziva, in jo pošljete na elektronski naslov info@jkpravne.si ali obcina@ravne.si, ali po redni pošti na naslov Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem ali Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, najkasneje do 15. 6. 2017.

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskih naslovih: info@jkpravne.si in obcina@ravne.si.

 

 

Ravne na Koroškem, 17. 5. 2017

 

javni poziv 2,070.85 kB
prijavnica 2,396.98 kB
 
VSEBINE
Osnutek prednostne liste na podlagi Javnega razpisa za uvrstitev udeležencev na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Ločnica vsebin
Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017
Ločnica vsebin
Javno povabilo za dodeljevanje denarnih pomoči in subvencioniranje stroškov obresti pri najetju stanovanjskega kredita za mlade v letu 2017
Ločnica vsebin
Želite postati pripadnik Civilne zaščite - poziv
Ločnica vsebin
Javni poziv - študentsko delo
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti in izdaje glasila v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba