Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
JAVNI RAZPISI IN POZIVI
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2017

Občina Ravne na Koroškem objavlja razpis za dodelitev nepovratnih finančnih  sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2017 v Občini Ravne na Koroškem, ki se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

 

javni razpis 164.86 kB
obrazec št. 2 124.93 kB
obrazec št. 3 94.21 kB
 
VSEBINE
Javna objava - zaposlitev za določen čas
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
Ločnica vsebin
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Ločnica vsebin
Želite postati pripadnik Civilne zaščite - poziv
Ločnica vsebin
Objava prostega delovnega mesta občinski redar
Ločnica vsebin
Javni poziv - študentsko delo
Ločnica vsebin
Poročilo o vplivih na okolje za projekt "Poslovna cona Ravne - III. faza", Dopolnitev Poročila o vplivih na okolje za Ravne za projekt poslovne cone Ravne-III. faza, (Izvajalec: Matrika ZVO d.o.o., Št.: 1360-16 PVO, z dne 1360-16 PVO): Tehnične spremembe omilitvenih ukrepov
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti in izdaje glasila v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Javno povabilo za subvencioniranje stroškov obresti pri najetju stanovanjskega kredita za mlade v letu 2017
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba