Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
OBVESTILA
OBVESTILO STARŠEM - VARSTVO OTROK NA IGRIŠČIH

 

Spoštovani starši.

 

Vsi skupaj želimo našim otrokom omogočiti kar se da varno igro na zelenicah, igriščih in na drugih javnih površinah v našem okolju. Trudimo se, da bi sproščenost pri igri čim manj omejevali, otroke pa spodbujali k druženju, kreativnosti ter vključevanju v življenjski utrip kraja in občine.

 

Za uresničitev teh teženj potrebujemo sodelovanje nas vseh, pa tudi strpnost in spoštovanje potreb drugih ljudi okoli sebe. Nekateri od njih so se na nas obrnili s prošnjo, da vam sporočimo njihove izkušnje, ki niso bile ravno najlepše. Gre npr. za poškodbe laka na avtomobilih zaradi kamenja, ki ga otroci nekontrolirano mečejo na parkirišče z bližnjega peščenega prostora, ali za opravljanje fizioloških potreb na oziroma ob otroškem igrišču, kar bližnji sosedje gotovo ne sprejmejo z velikim navdušenjem.

 

Prosimo vas torej, v našem in njihovem imenu, da kot starši poskrbite za ravnanja otrok v smislu, da ne povzročajo nepotrebne nejevolje sokrajanov. Gre tudi za osnovne elemente družbenega ravnanja, z nenadomestljivo vlogo staršev pri vključevanju otrok v ožjo in širšo skupnost.

 

Prepričani smo, da lahko z odgovornim pristopom zadostimo pričakovanjem vseh udeležencev v javnem okolju, hkrati pa otrokom omogočimo uresničevanje njihovih potreb po igri, veselju in druženju.  Pravila ravnanja na otroških igriščih so zapisana tudi na informacijskih tablah ob igriščih. Prosimo vas, da jih upoštevate in da zagotovite ustrezno varstvo vaših otrok na javnih prostorih v kraju in občini.

 

Hvala vam, prijazen pozdrav in veliko veselih uric z vašimi otroki.

 

 

 

ARHIV

 

 
VSEBINE
Stališča do pripomb iz javne razgrnitve za območje RA 13 SSe
Ločnica vsebin
Prazni poslovni prostori
Ločnica vsebin
Pomoč na domu - obvestilo
Ločnica vsebin
Obvestilo izvajalcem nastanitvenih dejavnosti - eTurizem
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba