Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ZGODOVINA ZGODOVINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KRAJI KRAJI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KMETIJSTVO KMETIJSTVO Presledek v podmenijski vrstici Povezava na TURIZEM TURIZEM Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MESTO FORME VIVE MESTO FORME VIVE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINA V ŠTEVILKAH OBČINA V ŠTEVILKAH Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZLOŽENKE ZLOŽENKE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZEMLJEVIDI ZEMLJEVIDI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
NOVICE


Datum: 19.11.2017

V torek in sredo (14. in 15. 11. 2017) je na naši ravenski gimnaziji pri pouku angleščine potekal posebni jezikovni projekt, ki smo ga izvedli v sodelovanju z jezikovno šolo The English Teacher Training College and Associated Bilingual Classroom Initiative (ABCi), ki ima sedež v sosednji Avstriji. V ...

Ločnica med vsebinami

Tradicionalen slovenski zajtrk pojedli tudi dijaki
Datum: 19.11.2017

Na Gimnaziji Ravne so 17. novembra 2017 obeležili DAN SLOVENSKE HRANE in dijake pogostili s tradicionalnim slovenskim zajtrkom (med, kruh, maslo, jabolko, mleko) ter spregovorili o pomenu pridelave hrane v domačem okolju.

Ločnica med vsebinami

Rdeča Rosa
Datum: 18.11.2017

V Koroški osrednji knjižnici so obeležili Dan slovenskih splošnih knjižnic in bralno dejavnost za odrasle Korošci pa bukve beremo. Z velikim zanosom so čakali v razstavišču knjižnice, kjer se je zgodil pripovedovalski dogodek Rdeča Rosa. Rosa Luxemburg, ena največjih ikon politične levice, borka za ...

Ločnica med vsebinami

Šola Kotlje praznuje 110 let obstoja
Datum: 18.11.2017

17. novembra 2017 so na POŠ Kotlje praznovali 110 let obstoja. Kljub častitljivi starosti šola zaradi otroškega direndaja ostaja v srcu mlada in razigrana. Prav to vzdušje so nam želeli pokazati in so medse povabili osebe, ki jim pomagajo, da lahko ustvarjalno preživljajo nepozabne dni ter gradijo ...

Ločnica med vsebinami

Več novic...

Lokalne volitve 2014


Dežurne službe

 

Presledek
OBVESTILA
Presledek
NOVI IGRIŠČI NA RAVNAH IN V KOTLJAH
Loß÷Ąnica med vsebinami
Pomoč na domu - obvestilo
Loß÷Ąnica med vsebinami
OSNUTEK PRODAJNEGA KATALOGA RIMSKI VRELEC 2017
Loß÷Ąnica med vsebinami
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega načrta za območje RA13 SSe
Loß÷Ąnica med vsebinami
DOŽIVETJE EVROPE! Geopark Karavanke išče prostovoljce in prostovoljke
Loß÷Ąnica med vsebinami
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja avtomobila VW Pasat
Loß÷Ąnica med vsebinami
RAVENSKI RAZGLEDI - december 2017 - ODDAJA ČLANKOV IN OGLASOV
Loß÷Ąnica med vsebinami
Obvestilo izvajalcem nastanitvenih dejavnosti - eTurizem
Loß÷Ąnica med vsebinami
DOGODKI

Ambasadorji hoč`mo cesto
Datum: 20.11.2017 03:00

Ločnica med vsebinami

KAJ JE JOGA - predavanje iz cikla MODROSTI VZHODA
Datum: 21.11.2017 11:00

Ločnica med vsebinami

Delavnica Radovedni Popek spoznava grbe
Datum: 22.11.2017 09:30

Ločnica med vsebinami

Odprtje gostujoče razstave Slovani, kakšni Slovani?
Datum: 23.11.2017 11:00

Ločnica med vsebinami

Linorez/Lesorez in ''Ljudski Blues''
Datum: 25.11.2017 11:00

Ločnica med vsebinami

Več dogodkov...


Presledek
RAZPISI
Presledek
JAVNI RAZPISI IN POZIVI
Presledek
Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja
Loß÷Ąnica med vsebinami
Javni razpis - Prosto delovno mesto za določen čas svetovalec III
Loß÷Ąnica med vsebinami
Javno povabilo za subvencioniranje stroškov obresti pri najetju stanovanjskega kredita za mlade v letu 2017
Loß÷Ąnica med vsebinami
Želite postati pripadnik Civilne zaščite - poziv
Loß÷Ąnica med vsebinami
JAVNA NAROČILA
Presledek
EVIDENČNA NAROČILA
Presledek

 

     
Povezava na oglasno desko Povezava na vreme Povezava na informacije javnega znaß÷Ąaja
Povezava na Projekte Povezava na proraß÷Ąun Povezava na predpise
Povezava na SPVCP Povezava na medobß÷Ąinski inß÷Ąpektorat Povezava na prometna obvestila

 

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba